Intergas storingscodes

Uw Intergas CV-ketel geeft een storingscode, wat nu? De storingscodes hebben stuk voor stuk eigen betekenissen, oorzaken, gevolgen en oplossingen. De meest voorkomende Intergas storingscodes worden op deze pagina uitgebreid toegelicht.

Welke storingscode heeft uw cv-ketel? 

>> Hoe kan ik zien of er een storing is? 

>> Geen storingscode, wel problemen

>> Storingscode 1

>> Storingscode 2

>> Storingscode 4

>> Storingscode 5

>> Storingscode 11

>> Andere storingen

 

Hoe herken je een cv-ketel storing?

De CV-ketel is een apparaat waar gas, water en elektriciteit bij elkaar komen. Een goede controle is dus van groot belang. Intergas CV-ketels zijn zeer goed beveiligd. Dit heeft wel als gevolg dat de ketel weigert wanneer deze een afwijking waarneemt. De CV-ketel geeft dit aan door middel een storingscode. Het is handig om te weten waar u moet zoeken om de storingscode te ontdekken. Een Intergas CV-ketel geeft een storing aan indien het storingslampje (2) rood knippert. De bijbehorende storingscode is dan te vinden op het temperatuurdisplay (1) van de CV-ketel.

Intergas CV-ketel display

 

Geen storingscode, wel problemen met mijn cv-ketel

Het is ook mogelijk dat uw CV-ketel geen storingscode aangeeft op de display, maar dat er wel een probleem is.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • De cv-ketel maakt een fluitend, tikkend, ruisend of borrelend geluid...
  • Het vaak bijvullen van de cv-ketel...
  • Geen warm water onder de douche...
  • Verwarming doet het gedeeltelijk of helemaal niet...

Voor bovenstaande CV-ketel problemen waarbij de CV-ketel display geen storingscode geeft, raden wij aan om de pagina over CV-ketel storingen te bekijken. De CV-ketel storingen zonder storingscode op de display staan daar uitgelegd inclusief stappen die u kunt ondernemen om het probleem te verhelpen.

 

Intergas storing 1

Intergas storing 1 heeft te maken met de temperatuur in de CV-ketel. Als het temperatuurdisplay storing 1 aangeeft betekent dat een te hoge temperatuur is waargenomen met als gevolg een te hoge druk in de ketel. Een te hoge temperatuur en druk zorgt voor snellere slijtage van de CV-ketel en een verhoogde kans dat onderdelen van de ketel het begeven. De meest voorkomende oorzaken van storingscode 1 zijn voor u opgesomd.

 

Stromingsschakelaar

Een stromingsschakelaar registreert stroming in de leiding van uw CV-ketel. Als de warme kraan open wordt gedraaid, dient een stromingsschakelaar aan te gaan zodat er warm water wordt geleverd. Een kapotte of vervuilde stromingsschakelaar registreert geen stroming en levert dus geen warm water af, terwijl de ketel wel opwarmt. De temperatuur loopt te hoog op omdat de ketel de hitte niet kwijt kan. Er zijn twee oplossingen mogelijk: de stromingsschakelaar moet gereinigd worden indien vervuild of de schakelaar moet worden vervangen indien deze kapot is.

 

Waterpomp

Als de waterpomp niet meer draait, maar de CV-ketel wel verwarmt, dan zal de temperatuur te hoog oplopen. Hierdoor gaat de CV-ketel in de beveiligingsmodus en geeft een storing aan.

Er zijn twee mogelijke oorzaken waardoor de waterpomp niet draait:

Oorzaak 1: Kalk

Er stroomt water door de ketel waardoor kalkvorming kan ontstaan. Als de waterpomp stil staat kan verkalking voor opstartproblemen zorgen. Laat een CV-ketel daarom altijd aan staan en trek de stekker niet eruit als u bijvoorbeeld voor langere tijd op vakantie gaat.

Oorzaak 2: Defecte waterpomp

Een defecte waterpomp doet zijn werk niet meer en kan het water niet rondpompen met als gevolg dat de temperatuur te hoog oploopt.

 

Lucht in de installatie

Valse lucht in de installatie kan voor valse metingen van de CV-ketel zorgen. De ketel verwarmt in dit geval wel, terwijl dit niet nodig is en dus bouwt de temperatuur zich onnodig op. Het ontluchten van de centrale verwarming is vrij eenvoudig zelf uit te voeren. Met ons handige stappenplan kunt u dit zelf oplossen.

 

Te weinig doorstroming

De CV-installatie bevat een tal van leidingen en radiatoren. Een CV-ketel die op volle toeren draait kan de warmte niet kwijt wanneer het overgrote deel van de radiatoren dicht zijn. Door alle radiatoren open te draaien kunt u nagaan of dit een goede oplossing is voor het probleem. Een tweede oorzaak kan een te lage pompstand zijn. Bij een te lage pompstand is de druk niet hoog genoeg om het water door de leidingen te krijgen. Het warme water komt niet (goed) door de gehele cv-installatie heen en de CV-ketel zal blijven verwarmen met een te hoge temperatuur als gevolg.

 

Verhelpen van Intergas storingscode 1

Omdat een CV-ketel storing vervelende gevolgen kan hebben voor de levensduur van uw ketel begrijpen wij dat u het probleem zo snel mogelijk opgelost wilt hebben. Wij helpen u hier graag mee.

Het voordeel van klant zijn bij Warmgarant én gebruik maken van ons service abonnement is dat er een monteur gratis bij u langs komt. Indien een reparatie nodig is betaalt u geen reparatie kosten, kosten voor de onderdelen en appendages, voorrijkosten en arbeidskosten.  

 

Intergas storing 2

Intergas storing 2 betekent een probleem met de aanvoersensor (S1) of de retoursensor (S2) van de ketel. Niet goed werkende of kapotte sensoren registreren niet of er water de ketel in of uit gaat. Een kapotte kabelboom kan de oorzaak zijn van de storing. Als de kabelboom geen defecten vertoont, dan zullen één of beide sensoren vervangen moeten worden.

 

Verhelpen Intergas storingscode 2

Wij raden u te allen tijde aan om zonder ervaring niet zelf te proberen om een storingscode aan uw CV-ketel te verhelpen. Al is de ketel verzekerd of zit er garantie op, dan zal aangebrachte schade niet worden vergoed. Raadpleeg in dit geval een CV-installateur.

Maakt u toevallig gebruik van het Warmgarant service abonnement? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht als wij een monteur bij u langs sturen om de CV-ketel te repareren.

 

Intergas storing 4

Intergas storing 4 heeft bij een Intergas CV-ketel te maken met een ontbrekend vlamsignaal. U kunt in veel gevallen zelf vaststellen wat de oorzaak van storingscode 4 is. De mogelijke oorzaken met bijbehorende oplossingen zijn hieronder beschreven.

 

Gastoevoer

Het kan zijn dat er geen gastoevoer is. U kunt zelf uitsluiten of de gaskranen afgesloten zijn. Controleer eerst of de hoofdgaskraan en de gaskraan van de CV-ketel open staan. Als deze open staan en de ketel doet het nog steeds niet, check dan er elders in huis wel gas is. Doet het gasfornuis het bijvoorbeeld wel?

 

Gasvoordruk

Een weggevallen of te lage gasvoordruk kan een oorzaak zijn voor Intergas storing 4. Wanneer de gasvoordruk lager dan 20 millibar is, dan zal er niet genoeg gas zijn om de verbranding op gang te kunnen brengen. Het controleren van de gasvoordruk wordt gedaan met een speciale gasdrukmeter.

 

Verstopte sifon

Onder de Intergas CV-ketel vindt u een sifon. De sifon is bedoeld om het water van de CV-ketel te filteren. Water kan hier wel doorheen, maar vuil niet. Een sifon die te veel vuil opgevangen heeft kan verstopt raken. De sifon is doorzichtig. Is de sifon niet doorzichtig? Dan zit kan de verstopte sifon de oorzaak zijn van Intergas storing 4. Een verstopte sifon vervangen kan een lastig karwei zijn. Wij raden aan om contact met ons op te nemen zodat onze monteur u snel kan helpen met het verhelpen van de storing.

 

Ontsteekunit en ontsteekkabel

Een probleem met de ontsteekunit of ontsteekkabel zorgt ervoor dat er geen verbranding opgestart kan worden en dus werkt de CV-ketel niet. Het vervangen van de ontsteekunit of ontsteekkabel van de CV-ketel is de oplossing.

 

Ontsteekafstand

Geen of een niet goede ontsteekafstand zorgt ervoor dat de ontsteking niet goed getimed is. De verbranding kan ook nu niet worden opgestart. De juiste afstelling van de ontsteekafstand is nodig voor een goede werking van de CV-ketel.

 

Gasblok/ontsteekunit

De ontsteekunit heeft stroom nodig om een vonk te geven voor de ontsteking. Als de ontsteekunit geen spanning heeft, dan kan het zijn dat de spanning van de CV-ketel af is. In dit geval kunt u zelf nagaan of er verder in huis wel stroom is. Als er verder in huis wel stroom is, dan zal de ontsteekunit, het gasblok of beide moeten worden vervangen.

 

Controleer aarding

Een CV-ketel heeft een geaarde stroomtoevoer nodig. Is dit niet het geval, dan werkt de CV-ketel niet. U kunt proberen om de CV-ketel met een geaarde verlengkabel in een geaard stopcontact te pluggen.

Stopcontact geaard ongeaard

 

Verhelpen van Intergas storingscode 4

Indien u gebruik maakt van het Warmgarant service abonnement, dan komt er een monteur gratis bij u langs om u te helpen. Er worden geen voorrij-, reparatie-, vervangings- of aanschafkosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over het Warmgarant service abonnement.

 

Intergas storing 5

Een Intergas CV-ketel geeft storing 5 aan wanneer er sprake is van een slecht vlamsignaal. Bij een storingscode 5 zijn verschillende oorzaken mogelijk. Enkele van de oorzaken kunt u zelf vaststellen. Bij de oorzaken zijn ook de oplossingen gegeven. De meest voorkomende oorzaken van Intergas storing 5 zijn voor u op een rij gezet.

 

Condens afvoer

De condens van de CV-ketel kan niet goed afgevoerd worden. Onder de ketel bevindt zich een sifon. De sifon is bedoeld om het vuil te scheiden van het condenswater van de CV-ketel. Een vervuilde sifon kan de condens niet goed afvoeren en storingscode 5 veroorzaken. U kunt zelf controleren of een verstopte sifon de mogelijke oorzaak is. Er sifon is doorzichtig wanneer deze schoon is. Kunt u niet door de sifon heen kijken? Dan is deze vervuild en kan dit de oorzaak van de storing zijn.

 

Gasvoordruk

Een te lage of weggevallen gasvoordruk kan er voor zorgen dat er geen goede verbranding kan ontstaan en de CV-ketel niet zijn werk kan doen: warm water leveren. De gasvoordruk is te laag wanneer deze minder is dan 20 millibar. Het controleren van de gasvoordruk wordt gedaan met een speciale gasdrukmeter. Aan de hand van de meting kan bepaald worden of een te lage gasvoordruk de oorzaak is van Intergas storing 5.

 

Ontsteekunit of ontsteekkabel

Een niet goed werkende ontsteekunit of aangetaste ontsteekkabel heeft als gevolg dat er geen verbranding kan ontstaan. Voor verbranding is immers een juiste verhouding van gas, zuurstof en hitte nodig. De ontsteekunit, de ontsteekkabel of beide dienen te worden vervangen om de CV-ketel weer goed te laten functioneren.

 

Gas/lucht verhouding

Een goede verhouding van gas en lucht is nodig om een verbranding op te starten. Een gasblok in de CV-ketel zorgt voor de toevoer van gas bij de verbranding. Als het gasblok verkeerd afgesteld is, zal er geen goede verhouding zijn tussen gas en lucht. De verbranding kan in dat geval niet opgestart worden. Het gasblok dient juist te worden afgesteld zodat er een goede verbranding is.

 

Aarding CV-ketel

Een CV-ketel die aangesloten is op een niet of niet goed geaard stopcontact zal uit veiligheid weigeren om te werken. De ketel kan tot op een bepaalde hoogte zelf bepalen wat er mis is. In dit geval geeft een CV-ketel van Intergas storing 5 aan wat kan duiden op een slecht geaard stopcontact. Dit valt zelf te controleren door de CV-ketel aan te sluiten op een geaard stopcontact.

Stopcontact geaard ongeaard

Een verlengkabel kan hiervoor gebruikt worden. De verlengkabel dient ook geaard te zijn.

 

Luchttoevoer en rookgasafvoer

De luchttoevoer en de rookgasafvoer kunnen allebei de oorzaak zijn van een slecht vlamsignaal. Een slechte luchttoevoer zorgt ervoor dat er niet genoeg zuurstof is voor een goede verbranding. Een verstopte of geblokkeerde rookgasafvoer zorgt voor recirculatie van rookgassen. Hierdoor kan tevens een tekort aan zuurstof kan optreden.

 

Verhelpen van Intergas storingscode 5

Een aantal van de bovenstaande oorzaken van storingscode 5 zijn te constateren en op te lossen. Dit is echter niet bij elke oorzaak het geval. Een CV-monteur kan u helpen de oorzaak te verhelpen en te zorgen dat uw CV-ketel weer naar behoren werkt.

Als u gebruikt maakt van het service abonnement van Warmgarant, dan helpt onze monteur u gratis bij het verhelpen van de CV-ketel storing. U betaalt geen kosten voor de onderdelen, de reparatie en ook niet voor de arbeidsuren. Wellicht is het Warmgarant service abonnement iets voor u.

 

Intergas storing 11

Storingscode 11 heeft bij een Intergas CV-ketel te maken met de aanvoersensor (S1). De storingscode kan duiden op een probleem met de sensor zelf, maar ook een probleem in de installatie kan Intergas storing 11 veroorzaken. De mogelijke oorzaken zijn voor u op een rij gezet.

 

Stromingsschakelaar

De stromingsschakelaar zorgt voor waarneming van stroming door de leidingen van uw CV-ketel. De stromingsschakelaar zorgt ervoor dat warm water wordt aangeleverd als dit nodig is. Als de stromingsschakelaar geen stroming waarneemt, dan zal het water niet worden verwarmd. Koud water kan dus één van de symptomen zijn dat de storingsschakelaar de oorzaak is van Intergas storing 11. Reinigen of vervangen van de schakelaar kan de storing verhelpen.

 

Lucht in de installatie

Een CV-installatie dient zo min mogelijk lucht te bevatten. Een te grote hoeveelheid lucht in de installatie kan valse metingen van de aanvoersensor veroorzaken. Om na te gaan of dit de oorzaak van storingscode 11 is kunt u met behulp van ons stappenplan de CV-installatie ontluchten.

 

Klembevestiging

De Intergas ketel is een zeer veilige CV-ketel. Er zijn in de Intergas CV-ketels meerdere beveiligingen te vinden. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld kokend water uit de douchekraan komt zijn een aantal punten waar de ketel waarnemingen doet. Als de CV-ketel op één van de punten iets ongewoons waarneemt, dan zal de ketel het niet doen. Hiermee geeft de ketel aan dat er mogelijk iets mis is met de klembevestiging van de aanvoersensor (S1).

 

Draadbreuk sensor

Storingscode 11 kan ook weergegeven worden de aanvoersensor geen metingen kan doen. Een breuk in de bedrading van de sensor heeft als gevolg dat er geen metingen gedaan kunnen worden en dat de storingscode wordt weergegeven.

 

Verhelpen van Intergas storing 11

Tot op bepaalde hoogte kunt u zelf vaststellen wat wel en niet de mogelijke oorzaken zijn van de storing. De storing kan verholpen worden door de bovenstaande punten te controleren en (laten) oplossen. In het ergste geval dient de aanvoersensor (S1) vervangen te worden.

Voor het repareren en vervangen van onderdelen is echter ervaring nodig. Wij raden onze klanten altijd aan gebruik te maken van ons service abonnement. Zo bent u altijd van verzekerd van gratis reparatie, onderhoud en vervanging van onderdelen. Het kost u met het service abonnement helemaal niets.

Andere cv-ketel storingen

Staat de storingscode niet tussen de bovengenoemde storingen? Bent u klant bij Warmgarant? Twijfel niet en neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met het verhelpen van Intergas CV-ketel storingen. Wij werken samen met lokale installateurs door heel Nederland. Zo is er altijd een installateur bij u in de buurt om u de CV-ketel storing te verhelpen.

 

Sluiten

Warmgarant maakt gebruik van cookies. Deze plaatsen wij om een optimale gebruikerservaring op onze website te kunnen garanderen. Mogen wij cookies plaatsen?